แผ่นโพลี่คาร์บอเนต แผ่นตัน (ไส้ตัน)


 

 

แผ่นโพลี่คาร์บอเนต แผ่นตัน (ไส้ตัน) D’STRONG POLYCARBONATE SHEET 

Embossed Sheet  <โพลี่คาร์บอเนต แผ่นตันเกล็ดมุก>

          

   คลิ๊กเพื่อขยาย                         คลิ๊กเพื่อขยาย                    คลิ๊กเพื่อขยาย                        คลิ๊กเพื่อขยาย  

     

        คลิ๊กเพื่อขยาย                        คลิ๊กเพื่อขยาย                     คลิ๊กเพื่อขยาย  
     

 

D’STRONG POLYCARBONATE SHEET 

Solid Sheet  โพลี่คาร์บอเนต แผ่นตันเรียบ


           
  คลิ๊กเพื่อขยาย                              คลิ๊กเพื่อขยาย

       

  คลิ๊กเพื่อขยาย                        คลิ๊กเพื่อขยาย  
 

 

Visitors: 34,332